صفحات با متاتگ توضیحات خالی

You are here:
  • KB Home
  • SEO
  • صفحات با متاتگ توضیحات خالی
< Back

در سورس صفحات متاتگی با نام Description وجود دارد که اگر پس از اسکن کردن سایت مشخص شد این متاتگ خالی است بایستی نسبت به اصلاح آن اقدام کنید.

این تگ زمانی که نتایج وب سایت در موتورهای جستجوگر در حال نمایش هستند به کاربران مفهوم کلی از مضمون آن صفحه را نمایش میدهد.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Previous صفحات با متا توضیحات طولانی
Next فرایند اجرای SEO Input برای ۱۰ صفحه برتر