صفحات با توضیحات تکراری

You are here:
  • KB Home
  • SEO
  • صفحات با توضیحات تکراری
< Back

صفحاتی که دارای متاتگ توضیحات تکراری می باشند بایستی با توضیحات اختصاصی همان صفحه ویرایش شوند .

این کار هم شانس رتبه بالاتری به سایت خواهد داد و هم اینکه در افزایش CTR نیز عامل مهمی به شمار میرود.

 

(Visited 4 times, 1 visits today)
Previous خطا روی داینامیک URL و چگونگی برطرف کردن آنها
Next صفحات با عنوان خالی