چگونه خطاهای ۴۰۴ را برطرف کنیم؟

You are here:
  • KB Home
  • SEO
  • چگونه خطاهای ۴۰۴ را برطرف کنیم؟
< Back

انواع خطای ۴۰۴ که احتمالا با آن مواجه میشوید:

۴۰۴ Error

404 Not Found

Error 404

The Requested URL[URL] was not found on this server

HTTP 404

Error 404 Not Found

404 File or Directory Not Found

HTTP 404 Not Found

404 Page Not Found

چگونه این خطاها را برطرف کنیم؟

بررسی کنید صفحاتی که احتمالا حذف کردید ولی همچنان آدرس آن را وب سایت وجود دارد را اصلاح کنید. ( لینک ها را اصلاح کنید یا ری دایرکت ۳۰۱ کنید )

بررسی کنید آدرس دهی در تگ <” “= ahref> درست انجام شده باشد.

 

(Visited 28 times, 1 visits today)
Previous تصاویر با ALT خالی
Next چگونه خطاهای 500 را بر طرف کنیم؟