چگونه لینک های شکسته را اصلاح کنیم؟

You are here:
  • KB Home
  • SEO
  • چگونه لینک های شکسته را اصلاح کنیم؟
< Back

در واقع لینک های شکسته لینک هایی هستند که در حال حاضر دیگر وجود ندارند. صفحاتی که دارای لینک شکسته می باشد برای سئو سایت شما یک خطر بزرگ محسوب می شود. در واقع زمانی که موتور های جستجو به این صفحات می رسند در نظر می گیرند که کاربران هم با این صفحات مواجه خواهند شد. در نتیجه آن ها را از نتایج خود حذف می کنند و برای سایت شما نیز یک مورد منفی در نظر می گیرند .حال اگر تعداد زیادی از این صفحات در سایت شما وجود داشته باشد، سایت شما به تدریج از نتایج موتور های جستجو حدف می شود.

اگر از cms های عمومی استفاده میکنید افزونه هایی برای اصلاح این موارد وجود دارد و در غیر این صورت باید به صورت دیگری در cms وب سایت به اصلاح این لینک ها اقدام کنید.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Previous چگونه عکس های شکسته را اصلاح کنیم؟
Next خطا روی داینامیک URL و چگونگی برطرف کردن آنها