چگونه عکس های شکسته را اصلاح کنیم؟

You are here:
  • KB Home
  • SEO
  • چگونه عکس های شکسته را اصلاح کنیم؟
< Back

در واقع 3 دلیل وجود دارد که موتورهای جستجوگر عکس های سایت شما را به عنوان عکس شکسته در نظر بگیرند:

  • عکسی که در تگ <” “=img src> آدرس دهی شده است در محل مورد نظر قرار نداشته باشد.
  • عکس از بین رفته باشد.
  • عکس اشتباه آدرس دهی شده باشد.

در این موارد شما باید به دنبال هر کدام از دلایل بگردید و سعی کنید که هر یک را اصلاح کنید.

 

(Visited 11 times, 1 visits today)
Previous چگونه خطاهای 500 را بر طرف کنیم؟
Next چگونه لینک های شکسته را اصلاح کنیم؟