فرایند اجرای SEO Input برای ۱۰ صفحه برتر

You are here:
  • KB Home
  • SEO
  • فرایند اجرای SEO Input برای ۱۰ صفحه برتر
< Back

برای اجرای فرآیند SEO Input روی 10 صفحه برتر وب سایت می بایست یک فایل اکسل آماده کنید که شامل این موارد باشد:

ذکر نام صفحه ؛ عنوان صفحه ؛ توضیحات صفحه ؛ آدرس URL صفحه ؛ کلمات کلیدی.

این فایل را برای تمام 10 صفحه وب سایت آماده کنید.

(Visited 15 times, 1 visits today)
Previous صفحات با متاتگ توضیحات خالی
Next نحوه ساخت فایل ارائه پروپوزال چگونه است ؟