نحوه ساخت فایل ارائه پروپوزال چگونه است ؟

You are here:
  • KB Home
  • Articles
  • نحوه ساخت فایل ارائه پروپوزال چگونه است ؟
< Back

در ابتدا تصمیم بگیرید که پروپزال شما دقیقا مربوط به کدام کانال و چه موضوعی است؟

بعد از آن شروع به آماده سازی پروپزال کنید.

مواردی از جمله اهداف ؛ KPI و …. را دقیقا و با جزییات ذکر کنید و در انتها یک جدول به عنوان هزینه ها و اطلاعات تکمیلی قرار دهید تا مشتری دقیقا متوجه روند کار و هزینه ها شود.

(Visited 45 times, 1 visits today)