چگونه گزارش دهی برای تبلیغات گوگل انجام دهیم؟

You are here:
  • KB Home
  • Adwords
  • چگونه گزارش دهی برای تبلیغات گوگل انجام دهیم؟
< Back

برای گزارش دهی به مشتریان کافی ست در ابتدا از قسمت Report در گوگل ادودرز کمک بگیرید و سپس با کمک انالتیکس گزارش خودتان را کامل تر کنید.

(Visited 5 times, 1 visits today)