بهینه سازی با ورداستریم

تبلیغات در گوگل در حالت بهینه می تواند یکی از بهترین راه کارهای تبلیغات دیجیتال محسوب شود. جایی که شما بهای تبلیغی را می دهید که کاربر مستقیما به دنبال آن و در جستجوی آن در گوگل بوده است. پس از ساخت و اجرای کمپین ها ؛ در صورت تمایل میتوانیم بهینه سازی رابا ابزاری به نام ورد استریم انجام دهیم . در واقع این ابزار به ما و شما کمک خواهد کرد تا بهینه سازی دقیق تر و با درصد خطای کمتری انجام شود تا بالاترین درصد بازدهی و رشد را داشته باشیم

ورد استریم چیست ؟

ابزاری هوشمندی است که به ما کمک میکند به طور هوشمندانه کمپین های شما را مدیریت کنیم . در واقع ورداستریم دارای یک الگوریتم هوشمند است که با پیشنهاداتی که میدهد باعث افزایش بهره وری در کمپین ها می شود و در نتیجه آن میتوان کمپین ها را با درصد بالایی از بهره وری مدیریت نمود.

هزینه ها وضعیت
۲۶۰ یورو در ماه کمتر از ۲۰۰۰ یورو
۳۶۴ یورو در ماه از ۲۰۰۱ یورو تا ۴۰۰۰ یورو
۴۵۰ یورو در ماه از ۴۰۰۱ یورو تا ۸۰۰۰ یورو
۶۷۵ یورو در ماه از ۸۰۰۱ یورو تا ۲۰۰۰۰ یورو
۹۷۹ یورو در ماه از ۲۰۰۰۱ یورو تا ۴۰۰۰۰ یورو
۱۱۵۵ یورو در ماه از ۴۰۰۰۱ یورو تا ۶۰۰۰۰ یورو
۱۳۹۵ یورو در ماه بیشتر از ۶۰۰۰۰ یورو